เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  12
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  915
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,829
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  116,622
  IP :  34.239.167.74
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ประธาน กวฉ. สาขาต่าง ๆ

ประธาน กวฉ. สาขาต่าง ๆ
 


 

 

สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ

 

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

 

 

 


 

 

สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ

 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ

 

 

 


 

 

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา

 

 


 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร

 

 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

 

 

 


 

 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

 

องค์คณะที่ 1

 

หัวหน้าคณะ

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

 

 

องค์คณะที่ 2

 

หัวหน้าคณะ

นายชัยรัตน์ มาประณีต

 

 

องค์คณะที่ 3

 

หัวหน้าคณะ

นายสมยศ เชื้อไทย

 

    

องค์คณะที่ 4

 

หัวหน้าคณะ

นายวัฒนา รัตนวิจิตร

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061