กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
---------------------------------------
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
---------------------------------------
  แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)
---------------------------------------
  ประมวลจริยธรรม
---------------------------------------
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
---------------------------------------
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สำนักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 12 ครั้ง
Month : 101 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,442 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางระเบียบ จิตราษฎร์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวชุติมา รักษาพล
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายณรัฐ ทองจรัส
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์
  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายประพันธุ์ นาถาดทอง
  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 043816791
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  27  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 5  
   2  3  4  5