อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   5   อัลบั้ม กองการเจ้าหน้าที่  
 
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2566
โครงการบริหารความเสี่ยง 2566
โครงการปลูกจิตสำนึกทุจริต 2566