กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : ประมวลจริยธรรม   [CODE OF EHTICS]

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   รายละเอียด : ประมวลจริยธรรม   [CODE OF EHTICS]

ประมวลจริยธรรม

    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

   - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

   - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

   - ข้อกำหนดการรักษาจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น