องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2553  โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2553   มีรูปภาพทั้งหมด   16   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป