องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม    มีอัลบั้มทั้งหมด   3   อัลบั้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization  
 
อัลบั้มรูป ปี 2555
อัลบั้มรูป ปี 2554
อัลบั้มรูป ปี 2553