องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2555   มีอัลบั้มทั้งหมด   9   อัลบั้ม
 
ไหว้หอเจ้าบ้าน
บั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สงกรานต์ อบจ.กาฬสินธุ์
ถวายเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
วันจักรี
นายกยงยุทธแถลงนโยบาย
ต้อนรับนายก