องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2553   มีอัลบั้มทั้งหมด   7   อัลบั้ม
 
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2553
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2553
ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2553
วันปิยะมหาราช 2553
โครงการรักน้ำ รักป่า ถวายแม่ฟ้าหลวง 2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ 77แสนต้น 2553