องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2553  ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2553   มีรูปภาพทั้งหมด   10   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป