องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2553  โครงการรักน้ำ รักป่า ถวายแม่ฟ้าหลวง 2553   มีรูปภาพทั้งหมด   9   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป