องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2553  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ 77แสนต้น 2553   มีรูปภาพทั้งหมด   6   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป