+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานเทศกาล วันวิสาขปุณณมีปูชา สักการะพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2567       พิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี พ.ศ .2567       โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีจุดบั้งไฟตะไลล้าน หนึ่งเดียวในโลก       พิธีปล่อยขบวนแห่บั้งไฟ และพิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2567       ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอให้สั่งริบทรัพย์สินของกลาง ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 17        ประชาสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว       ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย จํานวน 8 ราย       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล วิสาขปุณณมีปูชา สักการะพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2567     
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 20:59:43   อ่าน : 48 ครั้ง
รายละเอียด :

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

          8 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น.ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่านราชการ นายอำเภอ  ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 222 หน่วยงาน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  จึงได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด  8.25 x 11.75 จำนวน 100,000 แผ่น (หนึ่งแสนแผ่น) สำหรับมอบให้แก่จังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานเทศกาล วันวิสาขปุณณมีปูชา สักการะพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2567
พิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี พ.ศ .2567
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีจุดบั้งไฟตะไลล้าน หนึ่งเดียวในโลก
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,277  
สถิติปีนี้ : 9,721  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,721  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.