เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ย. 2566
จัดสถานที่เวทีพระที่นั่งประทับ เต็นท์รับเสด็จฯและอุปกรณ์จัดงานเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนา รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ 5/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ส.ค. 2566
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2566
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 1,135 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 ก.ย. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ก.ค. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ ๑๒ ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ ๑๑  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงศรี-บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง ๕R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ ๙ ตำบลเหนือ -บ้านเหล่าค้อ หมู่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อจอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ( ผ้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำมันเลี้ยงหัวเจาะ ROCK DRILL ,น้ำมันสกรูเครื่องอัดอากาศ PAR OIL-S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ ๓ ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมพู หมู่ ๗ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี-บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อหินคลุก จำนวน 470 ลบ.ม. และหิน 3/8 จำนวน 294 ลบ.ม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยนาเหี้ยตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน -บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน-บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนศรทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ ๖ (เขตเทศบาลตำบลดงมูล)-บ้านหนองแข้ หมู่ ๒ ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเสือ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ ๙ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง-บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา-โคกดอนป่าชาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี-บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน-บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด-บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ ๖ ตำบลโคกสะอาด -บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ ๘ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ ๑๕ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวใน หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ ๒ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย-บ้านขมิ้น หมู่ ๕ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย-บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน-บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน-บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่งดู่ (ตอนล่าง)บ้านหนองหูลิง หมู่ ๑๖ (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว-บ้านค้อ หมู่ ๒,๘ ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่งดู่ (ตอนล่าง)บ้านหนองหูลิง หมู่ ๑๖ (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว-บ้านค้อ หมู่ ๒,๘ ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ -บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี-บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี -บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูกระเต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโนนพิกุล หมู่ ๗ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบน้ำยัง บ้านคุ้มเก่า หมู่ ๑ - บ้านแสนสุข หมู่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิกุล หมู่ ๗ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขามเฒ่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ ๑ -บ้านโนนศาลา หมู่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู -บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ ๘ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง-บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย-บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ ๘ ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
เช่าพัดลม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์รอบเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังลี่ บ้านม่วงใต้ หมู่ ๓ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) บ้าน นาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์-บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) บ้าน นาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์-บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อต้นไม้ประดับและตกแต่งพื้นที่รับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 78 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อต้นไม้ประดับและตกแต่งพื้นที่รับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 78 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โต โย ต้า หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๘๙ กาฬสินธุ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 ก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โต โย ต้า หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๘๙ กาฬสินธุ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 ก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมระบบแสงสีเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการและศึกษานิเทศน์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการและศึกษานิเทศน์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ ๘ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-ลำห้วยหลัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ ๘ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-ลำห้วยหลัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาทำจัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน/จัดที่นั่งพระสงค์ดำเนินการพิธีทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง -บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ ๒ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง -บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ ๒ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่-บ้านกุดกอก หมู่ ๕ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ ๑๑ ตำบลเหนือ-บ้านหลุบ หมู่ ๗ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๑๔ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย ถึงบ้านเหล่าอ้อย หมู่ ๗ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ ๙ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขต เทศบาลตำบลนาจารย์-บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยคำฮู บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท-ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยตาปลาบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ หมู่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บ้านกุดครอง หมู่ ๔ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาบ หมู่ ๔ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านดงคำพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย-บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6-บ้านโพนคำพุทธคีรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
ซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ ๒ ตำบลหัวหิน-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน?บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก-บ้านป่าติ้ว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ ๓ ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ ๙ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ ๗ ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน?บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก-บ้านป่าติ้ว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านห้วยยางดง หมู่ ๘ ตำบลโคกเครือ-บ้านนาคลองแสน หมู่ ๑๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒ ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ ๒ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดลิง หมู่ ๑๐ ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงบ้านหนองแสง หมู่ ๗ ตำบลหนองตาใกล้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ ๒ ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ ๑๐ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านฝายแตก หมู่ ๓ ตำบลลำพาน-ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองนาช้าง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 9 ตำบลโคกสมบูรณ์-บ้านด่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ ๑ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ ๕ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก. บ้านคำแคน หมู่ ๓ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยตับเต่า บ้านจาน หมู่ ๒ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย-บ้านแก หมู่ ๕ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ ๘ ตำบลหนองช้าง -บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ ๑ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสีียงตามโครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 1,135 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและการประกวดประทีปโคมไฟ(หมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงงานประเพณีออกพรรษาประกวดประทีปโคมไฟ(หมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งริ้วขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา และ การประกวดประทีปโคมไฟ (ประกวดหมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่เวทีพระที่นั่งประทับ เต็นท์รับเสด็จฯและอุปกรณ์จัดงานเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างประดับผ้า เพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างและจัดหาอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาวและเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ยาว ๖ เมตร สายบ้านโนนทัน หมู่ ๑๙ ตำบลสำราญใต้ ถึงบ้านท่าสะอาด หมู่ ๗ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงอัคคะ หมู่ ๙ ตำบลคลองขาม ถึงบ้านโพนสิม หมู่ ๗ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องจักรกล รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน กข 6387 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน ม 0744 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน ม 0742 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน นข 3304 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน นข 4089 จำนวน 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องจักรกล รถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-01 , รถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-03 , รถบรรทุกเทท้ายติดเครน อกส 17-02 จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล มอเตอร์ เกรดเตอร์ อกส 15-01,รถขุดไฮดรอลิค อกส 18-02, รถขุดไฮดรอลิค อกส 18-03, ขุดเจาะบ่อบาดาล ชุดที่ 1 อกส 058-53-0003 จำนวน 33 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล รถบดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน อกส 20-01 , รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน อกส 20-02 , ชุดเป่าบ่อน้ำบาดาล , ชุดเจาะบ่อบาดาลชุดที่ 2 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๐๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์-บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อลอด พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทางและปากท่อลำห้วยน้ำรัตน์ บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า-บ้านแก หมู่ 1,12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์-บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อลอด พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทางและปากท่อลำห้วยน้ำรัตน์ บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า-บ้านแก หมู่ 1,12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ สาย กส.ถ.3047 บ้านสะอาดสมศรี-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านหนองบัวใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยฝาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง-ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านอู้ หมู่ ๔ ตำบลมหาไชย-บ้านหลุบเปลือย หมู่ ๑ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2566
ซื้อน้ำมันสกรูเครื่องอัดอากาศ PAR OIL-S ,น้ำมันเลี้ยงหัวเจาะ ROCK DRILL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยศรี ตำบลคำใหญ่ ถึง บ้านเดชอุดม ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรายงาม หมู่ ๒ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ -บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ ๑๑ ตำบลโนนสูง -บ้านสร้างหิน หมู่ ๕ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยม่วง หมู่ ๖ ตำบลคำใหญ่ ถึง บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตำบลท่าลาดยางดง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก-บ่อขยะตลอดแนว-บ้านหัวดง หมู่ 8 เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากถนนสายคำใหญ่-เชียงยืน บ้านโคกป่ากุง หมู่ 10 เทศบาลตำบลคำใหญ่-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลร้อยเชือกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลร้อยเชือกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการประจำหน่วยบริการทางการแพทย์ (Medical Node) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ต.ค. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ