+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567       โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (พิธีปลงผมนาค จำนวน 88 นาค)       พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและพิธีถวายพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ       พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567       พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำงบรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยโปรแกรม Microsoft Excel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567       พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน รวมพลังชุมชนอีสานเหนือ สู้ภัยยาเสพติด       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงดำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ (จดหมายข่าว) ฉบับเดือน มิถุนายน 2567 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร     
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 7 กรกฏาคม 2566 14:56:01   อ่าน : 1,534 ครั้ง
รายละเอียด :
ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวบุคลากรภายใน
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางและเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4"
ขอเชิญเข้าร่วยมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนะแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากา
  อ่านข่าวบุคลากรภายในทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 67  
สถิติเดือนนี้ : 1,293  
สถิติปีนี้ : 13,846  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,846  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.