+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อบจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาอยู่ในสังกัด จำนวน 51 แห่ง เพื่อให้การบริการด้านส่งเสริมสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ        ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เสริมทักษะด้านกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติรองรับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้องถิ่น Smart City" ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการท้องถิ่น สมาชิ       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประเมินสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่งมะกรูด       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายปกครอง       ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมถรรนะการจัดทำเอกสารและนำเสนอแบบมืออาชีพในการรับการตรวจประเมินในพื้นที่หรือออนไลน์เชิงลึกการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ประเภทโดดเด่น" หลักสูตร "การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง"       การรับสมัตรเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia:Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 14:40:35   อ่าน : 28 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อนำมา เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดเก็บภาษีจากสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและยาสูบในเขตพื้นที่จังหวัตกาพสินธุ์ในอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัติฯ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์เร่งรัดจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจหนารมณ์ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาพสินธุ์ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ เรื่อง การเรียกเก็บคำธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยาสูบ และโรงแรมที่ตั้งขึ้นใหม่ทราบถึงหน้าที่ ต้องเสียภาษี ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่นที่จะได้รับในการชำระภาษีของผู้ประกอบการ ๑๘ อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ มีนาม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อบจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาอยู่ในสังกัด จำนวน 51 แห่ง เพื่อให้การบริการด้านส่งเสริมสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
งานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชาสักการะพระธาตุยาคู รำบูชาพระธาตุยาคูกว่า 2,000 คน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 5  
สถิติวันนี้ : 0  
สถิติเดือนนี้ : 470  
สถิติปีนี้ : 10,977  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 298,123  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.