+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกีบรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป       พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอสหัสขันธ์       ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ตำแหน่งวิศวกรโยธา) ระดับปฏิบัติการ       โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์       พิธีเปิดโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑๒ รายการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะ จํานวน12 รายการ)       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร       พิธีปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กน จังหวัดกาฬสินธุ์ (การงานการค้า ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ด้วยป้ายสวยกาฬสินธุ์)     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 28 มีนาคม 2566 17:07:35   อ่าน : 212 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2566

28  มีนาคม  2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566  นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต และผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกส่วน ร่วมประชุมสภา ฯ ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้ พร้อมพวงมาลัยดอกทานตะวันให้กับสมาชิกสภาอบจ.กส.ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ตัวแทนอดีตเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ลาออกไป

โดยระเบียบวาระในครั้งนี้จะมีเรื่องให้ความเห็นชอบจัดตั้งแผนกอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้เสนอ , เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 17 รายการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้เสนอ , เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,423,000  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้เสนอ และระเบียบวาระอื่นๆ โดยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 28  
สถิติเดือนนี้ : 1,294  
สถิติปีนี้ : 11,652  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,652  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.