+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 พิธีเปิดโครงการประเพณีนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์ 9 ประจำปี 2567       พิธีเปิดงานโครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วม รดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567       สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566        การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าศึกษาดูงาน และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนิญโญในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข       รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในหน่วยงานราชการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 มีนาคม 2566 08:33:38   อ่าน : 132 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในหน่วยงานราชการ

   17 มีนาคม 2566 ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ สู่การปฏิบัติการประเด็นการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ  โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูโสภณวินัยวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายสำเริง  ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจากทุกอำเภอร่วมลงนาม  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อร่วมกันจัดตั้งและดำเนินงานกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน  รวมทั้งร่วมกันกำหนดระเบียบกองบุญฯ และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี ต่อเนื่องจนเกิดความยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงฆ์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ร่วมกันจัดหาบุคลากร อุปกรณ์  งบประมาณ ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองบุญฯ


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการประเพณีนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์ 9 ประจำปี 2567
พิธีเปิดงานโครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ประจำปี 2567
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วม รดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 47  
สถิติเดือนนี้ : 943  
สถิติปีนี้ : 7,550  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,550  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.