+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์จุลสารดอทไทย โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกาฬสินธุ์และร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกาฬสินธุ์       พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่2 (ประเมินอบจ.กาฬสินธุ์)อบจ.กาฬสินธุ์ต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามเชิงลึก       ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขบูชา และเปิดงานเทศกาล วิสาขปุณณมีปูชา ประจำปี 2567        พิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี พ.ศ .2567       โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์     
ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2566 06:15:39   อ่าน : 255 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566

14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายคงเดช เฉิดสถิตย์ รองประธานสภา  ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต และผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกส่วน การประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเรื่องที่สำคัญคือข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดสรรป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง โดยนายปราการ อุตส่าห์ ส.อบจ. เขตอำเภอห้วยเม็ก อภิปรายว่า ได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตอบในสภาหรือทำเป็นหนังสือตอบมาแต่อย่างใด สำหรับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้วยเม็กต่อไปยังอำเภอยางตลาด มีพื้นที่รวมกว่าเจ็ดหมื่นไร่ เมื่อก่อนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ต่างๆมากมาย แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกตัดโค่นต้นไม้ยืนต้นไปเกือบหมดเหลือเพียงต้นไม้เล็กๆ ทั้งที่ในป่าดงระแนง มีหน่วยงานที่ดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยรักษาป่าดอนลำดวน ตอนนี้เหลือไม้จากเขตถนนหลวงเข้าไปในป่าไม่เกินห้าสิบเมตร จึงอยากเรียนถามว่าที่ดงระแนงได้มีการจัดสรรเป็น สปก. 4-01 จำนวนกี่ไร่ มีป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่กี่ไร่  และทางป่าไม้มีมาตรการใดในการป้องกันรักษาป่า และระวังไฟป่า  วันนี้ไม่ได้รับคำตอบก็ขอประธานสภาได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งต่อไป อยากให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าดงระแนงต่อไป วาระการประชุมที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวนหนึ่งรายการงบ 17,200 บาท สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกขออภิปรายคือนายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง ถามว่ามีเครื่องเดิมใช้อยู่หรือไม่ และได้รับการตอบจาก นางจิรารัตน์ จิตจักร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า มีปั้มน้ำไฟฟ้าตัวเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2550 มีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง และครั้งนี้ก็เกิดความชำรุดเสียหายกระแสไฟฟ้าซ้อตไหม้แกนขดลวดเสียหายทั้งหมด จนไม่สามารถซ่อมแซมต่อไปได้อีก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าตัวใหม่มาทดแทน เพื่อทำการสูบน้ำรดสนามหญ้า ไม้ประดับและต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ โดยเร็ว หากไม่มีปล่อยไว้เกรงว่าหญ้าและต้นไม้จะแห้งเหี่ยวตายหมดเพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง  ที่ประชุมมีตมติเห็นชอบกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 17  
สถิติเดือนนี้ : 1,777  
สถิติปีนี้ : 10,221  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,221  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.