+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 10 โครงการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม 2566 09:46:16   อ่าน : 37 ครั้ง
รายละเอียด :

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 10 โครงการ

 

1.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสา ม.17 ต.คลองขาม-บ้านแกใต้ ม.3 ต.อิตื๊อ อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ ม.8 ต.ภูปอ-บ้านคำโพน ม.6 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

3.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 สายบ้านหัวนาคำน้อย ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม ม.6 ต.ลำชี-บ้านหัวโนนเปลือย ม.5 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง ม.4 ต.ดอนสมบูรณ์-บ้านเชียงสา ม.7 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง ม.4 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ-บ้านโพนสว่าง ม.4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้ บ้านแสนสุข ม.14 ต.คุ้มเก่าบ้านโคกมะลิ ม2 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

8.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำมันปลา ม.6 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์-บ้านกระบาก ม.10 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

9.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูงใต้ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด-บ้านคำเหมือดแก้วอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

10.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก รร.เมืองสมเด็จ ต.ห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 18 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 8 โครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระยะ 6 เดือนแรก พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 13 โครงการ
  อ่านจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 1,913  
สถิติปีนี้ : 6,298  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,444  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.