+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 12 โครงการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 10:19:03   อ่าน : 239 ครั้ง
รายละเอียด :

 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง  จํานวน ๑๒ โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลุมพุก ม.๘ ต.หัวงัว-บ้านหนองอิเฒ่า ม.๘ ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

2.โครงการขุดลอกลำห้วยวังหว้าบ้านเกิ้ง ม.๕ ต.นาตาล-บ้านท่าคันโท ม.๙ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วงาม ม.๓ ต.โคกสมบูรณ์-บ้านด่านเหนือ ม.๒ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง ม.๑ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย –ทางหลวงหมายเลข กส ๒๓๖๗ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดโดน-บ้านกุดท่าลือ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

6.โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง ม.๑๑ ต.เหล่าไฮงาม ถึงสะพานห้วยแดง ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.กาฬสินธุ์

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคอนเตรียม ม.๓ ต.หลักเหลี่ยม-เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง ม.๑ ต.เขาพระนอน-ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำม่วง ม.๕ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำโพนทอง-หนองหิน-หนองไผ่ ต.โคกสมบูรณ์-บ้านด่านเหนือ ต.โพนทอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งนาขาม ม.๕ ต.นาจารย์-บ้านโจด ม.๗ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสง่า ม.๓ ต.หนองกุง-บ้านโคกกว้าง ม.๗ ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 18 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 8 โครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระยะ 6 เดือนแรก พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 13 โครงการ
  อ่านจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,909  
สถิติปีนี้ : 6,294  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,440  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.