แสดงรายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม


เนื้อหาข่าว :   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 14 พฤศจิกายน 2566 15:50:48
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -