แสดงรายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมห
กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมห


เนื้อหาข่าว :   

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 13:55:25
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -