แสดงรายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 108 ปี ฯ หลักสูตร "ท้
กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 108 ปี ฯ หลักสูตร "ท้


เนื้อหาข่าว :   


ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2566 11:42:47
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -