+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนลําปาววิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางธัญวดี โพธิชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ภารโรง        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ      
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
ต้อนรับคณะนักเรียนสังกัด อบจ. ซึ่งเดินทางไปแลกเปลี่ยนครูนักเรียนไทย-จีน  [อ่าน 98 ครั้ง]
นายก อบจ.พร้อมคณะผู้บริหารฯ ชื่นชมความสำเร็จนักกีฬาในสังกัด  [อ่าน 145 ครั้ง]
อบจ.กส. ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [อ่าน 102 ครั้ง]
อบจ.กส.ร่วมโครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยครั้งที่ 1 (รวมใจวัยเก๋า)  [อ่าน 90 ครั้ง]
อบจ.กส.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [อ่าน 104 ครั้ง]
อบจ.กส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 89 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดฯ  [อ่าน 121 ครั้ง]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [อ่าน 137 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ตำบลกุดหว้า  [อ่าน 111 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ปี 2562  [อ่าน 115 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิร่วมงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ตระการตาทะเลธุง 1,603 ต้นและการรำบูชาพระธาตุของนางรำกว่า 1,000 คน  [อ่าน 107 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อบรมโครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย- จีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [อ่าน 93 ครั้ง]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุราษฏร์ธานี  [อ่าน 104 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนประเพณีสรงน้ำปู่ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ชุมชน “กลางหมื่น”   [อ่าน 96 ครั้ง]
ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ชวนเที่ยวงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ปี 2562  [อ่าน 686 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด  [อ่าน 137 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด  [อ่าน 110 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 69 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [อ่าน 114 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาโก  [อ่าน 134 ครั้ง]
อบจ.ร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ธัญญาคัพ ครั้งที่ 9  [อ่าน 138 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  328  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      3 | 17  
 1  2    4  5  6  7  8  9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 82  
สถิติเดือนนี้ : 1,868  
สถิติปีนี้ : 13,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,122  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.