+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก¬¬       วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑        วันครู ประจำปี ๒๕๖๑ อบจ.กาฬสินธุ์       ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ อําเภอเขาวง)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําบง อําเภอห้วยผึ้ง)        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนามะเขือ อ.สหัสขันธ์)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด )        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสอนศรี อ.คําม่วง )       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ ๙ ตําบลโนนบุรี-บ้านท่าเรือ)      
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด


!!! ไม่มีข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ที่จะใช้แสดงผล
   แบบใบลาพักผ่อน 91
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 89
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 172
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 311
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 309
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 149
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 866
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 136
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 234
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 143
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 459
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 299
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 201
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 222
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 442
   ใบสั่งซื้อ 898
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 996
   ใบเบิกพัสดุ 3242
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 974
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 768
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 67
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 60
   คำร้องขอยืมพัสดุ 183
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 629
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 706
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1669
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 778
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 487
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 543
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 657
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 547
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 30  
สถิติเดือนนี้ : 943  
สถิติปีนี้ : 943  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 182,443  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.