แสดงประเภทข่าว : รายงานประชุมสภาฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : รายงานประชุมสภาฯ

   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560


มีข้อมูลทั้งหมด  48  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 5  
   2  3  4  5