+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 29 เมษายน 2564 11:03:22   อ่าน : 676 ครั้ง
รายละเอียด :

 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคฯ

 

              โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  นำโดยนายอรุณ อิ่มสง่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดเต้นรำจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการประกวดดังกล่าวโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดการแสดง (Grain in Ear) 芒种 ( Grain in Ear) ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  คุณครูวิชาญ  อารีเอื้ออำนวยการฝึกซ้อมโดย  นายอรุณ อิ่มสง่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

 


               นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมีนโยบายด้านการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้ทันสมัยและยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานสากลและโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาษาต่างประเทศได้มีการทำ MOU กับมูลนิธิขงจื้อ เพื่อจัดส่งครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งที่ผ่านมาไดมีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจำนวนหลายรุ่น และการแสดงที่ได้รับรางวัลดงกล่าวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรมภาษาจีนในโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีด้วย

 

https://fb.watch/57nXI1og0b/


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสารคาม​ ตำแหน่ง ครู​ วิทยฐานะ​ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางจารุวรรณี แพร่ศรีสกุล ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนายสมนึก พาธาณี ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนายพายุ วรรัตน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"
  อ่านข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 34  
สถิติเดือนนี้ : 1,723  
สถิติปีนี้ : 12,986  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,083  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.