+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)     
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2563 16:32:10   อ่าน : 15 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกินดี อยู่ดี ของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาช่วยในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัด จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือปฏิบัติ ประชาชนมีการดำรงชีวิตตามหลักความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดรายได้ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเป็นครัวเรือนต้นแบบในการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่สนใจในเรื่องการทำเกษตรพอเพียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรมการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปันบุญ และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ บ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอ กมลาไสย และกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ ตามหลักทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล​ ในการอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้​ ในเรื่องต่างๆ​ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
อบจ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 24  
สถิติเดือนนี้ : 1,357  
สถิติปีนี้ : 16,878  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,659  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.