+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน       สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๙ โครงการ       ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 39 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 24 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 26 สิงหาคม 2562 14:37:10   อ่าน : 43 ครั้ง
รายละเอียด :

 บจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   
จังหวัดกาฬสินธุ์

 


          26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้นายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ว่า
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ SME และเศรษฐกิจภายในประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมนที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในชุมชน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายแห่ง ช่วงนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนมากต้องการของฝากของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ราคาไม่แพง ทุกเพศทุกวัยสามารถหาซื้อไปเป็นของฝากในเชิงธุรกิจได้

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการในการจัดทำของฝาก ของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมอาชีพการจัดทำของฝากของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของฝากของที่ระลึก และ OTOP มีความหลากหลาย เสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น และเพื่อให้มีสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

           กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ที่มีศักยภาพและประชาชนผู้ที่สนใจในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มจากการทำผ้าและกลุ่มทำจักสาน ทั้งนี้กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตั้งแต่ขั้นตอนระดมความคิด การจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดทำตัดเย็บและการทำจักรสาน การตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์ พร้อมการนำเสนอผลงานและสรุปผลงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ฮักกาฬิสินธุ์ เดอะมูฟวี่
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
อบจ.กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในเขตเมือง เขตฆ้องชัย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 1,309  
สถิติปีนี้ : 15,398  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 217,873  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.