+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 พิธีเปิดงานรวมพลคนชนเผ่า และของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๓       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”ประจำปี ๒๕๖๓       พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 จํานวน 12 โครงการ       ประกาศประกวดราคาจ้าง จํานวน ๑ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่น       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 จํานวน 7 โครงการ       พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอยางตลาด ประจำปี ๒๕๖๓       งานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563       พิธีบวงสรวงพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำ – ชุ่มเย็น)     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอห้วยผึ้ง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 11:31:29   อ่าน : 315 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึง  อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไฟโรจน์  จิตจักร์  นายอำเภอห้วยผึ้ง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอห้วยผึ้ง

          ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนมัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีดความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา รวมทั้งการบริการดูลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มคนพิการ ให้เท่าทันสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑  โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี

 

          นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายก อบจ.  นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอุทัย  แก้วกล้า  ประธานสภา อบจ.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต(CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. ๔.๐ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอห้วยผึ้ง ประกอบด้วย อสม.จาก ตำบลนิคมห้วยผึ้ง  ตำบลไค้นุ่น ตำบลหนองอีบุตร และตำบลคำบง จำนวน ๕๓๐ คน ระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี ๑ วัน  และภาคปฏิบัติ ๑ วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑๑  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

         

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานรวมพลคนชนเผ่า และของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอยางตลาด ประจำปี ๒๕๖๓
งานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 44  
สถิติเดือนนี้ : 1,664  
สถิติปีนี้ : 3,543  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 228,324  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.