องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2554  เปิดศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเมืองสมเด็จ   มีรูปภาพทั้งหมด   28   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป