องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2554  มอบสัญญาเช่าที่ดินดงปากน้ำ   มีรูปภาพทั้งหมด   9   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป