องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization
  อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  อัลบั้มรูป ปี 2554  ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2554   มีรูปภาพทั้งหมด   10   รูป
 
  รูปที่ จาก  รูป