ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม  ค้นหาข่าว :
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 9)   
เตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองผักแว่น ต.เชียงเครือ อ.เมืองฯ และ หนองแวงแสน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 5)   
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 9)   
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 8)   
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองผักแว่น ต.เชียงเครือ อ.เมืองฯ, หนองแวงแสน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน และทต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 6)   
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองมะง้อง ต.แจนแลน อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์  (อ่าน 4)   
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 11)   
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 8)   
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 12)   
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 10)   
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (อ่าน 17)   
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า ส.อบจ.กส.เขตอำเภอฆ้องชัย ได้เข้ามาประชุมเพื่อว่างแผนโครงการเพื่อประชาชุน “ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนคนกาฬสินธุ์ แบบไม่จำกัด”  (อ่าน 20) 
ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่าน 20) 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 (อ่าน 17) 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 6 (อ่าน 23) 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 5 (อ่าน 29) 
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 รอบที่ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” (อ่าน 24) 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 4 (อ่าน 21) 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3 (อ่าน 25) 
การจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์และสาธิตการทำอาหารปลาธรรมชาติในแหล่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 (อ่าน 19) 
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
     พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
     ❣️❣️จุดที่ 1 ณ หนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ❣️❣️จุดที่ 2 ณ หนองผักแว่น หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     เตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองผักแว่น ต.เชียงเครือ อ.เมืองฯ และ หนองแวงแสน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
     

     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
      ลงพื้นที่เป็นกำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย และ ลงพื้นที่ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
เตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองผักแว่น ต.เชียงเครือ อ.เมืองฯ และ หนองแวงแสน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.