ข้อมูลบุคลากร กองสวัสดิการสังคม
นายสุนันท์ โคตะวินนท์
  ตำแหน่ง : เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกนิยม ศรีชะตา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางลำดวน พรเรืองวงศ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ว่าที่ ร.ท.นพ ชัยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางลลิดา หมั้นเหนียว
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประมวล เอกวงษา
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวัชรพันธ์ สวัสดิพละ
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอนุชารัตน์ มหาแสน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวภัณฑิรา เรืองศรีมั่น
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวไพบุญ แดนกาไสย
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา คูสกุลรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนฤมล พรสอน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษา อุดรกูล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภญาดา ขจรโมทย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐสุดา ศรีแกวิน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอลงกรณ์ จิตจักร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายกิตติโชติ พรมสิทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพรรณ ภูพันหงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัฐพล คำรัศมี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     รายชื่อศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
     รายชื่อศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อําเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

     ประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
     วันนี้ 15 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     เปิดอบรม อสม.กุฉินารายณ์ รุ่นที่ 1
     วันนี้ (21 ก.พ.56) ที่หอประชุมอเนกประสงค์เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม


รายชื่อศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.