แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ตารางออกติดตามและจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดินแปลงดงปากน้ำ


   โครงการให้บริการรับชำระภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรมและรีสอร์ และรับแบบขอจดทะเบียนสถานการค้านำ้มัน ประจำปีงบประมาณ 2562


   สถิติการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม


   ขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม


   ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานให้บริการรับชำระค่าเช่าซื้อที่ดินของรัฐ


   ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อถือปฏิบัติ


มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1