กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  สำหรับเจ้าหน้าที่
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1793 ครั้ง
Month : 54,013 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 610,318 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางรัชนี ภูวิจิตร
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางรัชนี ภูวิจิตร
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางนงนุช ภูช่างทอง
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางวรัญญา สุวรรณโมรา
  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางชนิกานต์ ไพรัตน์
  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางกัลย์ลดา ปัญญา
  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 4  
   2  3  4