สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2511 ครั้ง
Month : 73,556 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 807,671 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางจิรารัตน์ จิตจักร
  ตำแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายบุญกว้าง เนตรเสนา
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เบอร์โทรศัพท์ 043-816061
  อีเมล์ [email protected]
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสุดาวดี บุญปก
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางประโมก เจริญคุณ
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางประกอบ สอนสุภาพ
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 7  
   2  3  4  5