หลักเกณฑ์ วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์       วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิธุ์       การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น       หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖       ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒       ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.       การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ       การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของ อปท.       คสช. ชงกฎหมายเปิดช่องข้าราชการ 3 แสนรายใช้สิทธิ์กลับรับบำนาญ     
 กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์
 Kalasin Provincial Administrative Organization, Thailand


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล ประเภทกระทู้ : ในระบบ !!!
Username :   Password :  
มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/0

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 จัดทำโดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061