+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประชุมประจำเดือน (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567 (รายโซน) โซนที่ 2 กมลาไสย       พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 อำเภอนามน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมพิธี MOU การลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างยั่งยืน       อบจ.กาฬสินธุ์รับเกียรติบัตรรับรองการประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกาฬสินธุ์       การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพวงมาลาหลวง แด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน        ประชุมโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 “โครงการมหกรรมคนดีฮักถิ่น กาฬสินธุ์ยั่งยืน (CD Day Kalasin)”   [อ่าน 41 ครั้ง]
พิธีส่งมอบขยะ โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูลจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 59 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โซนอำเภอเมือง  [อ่าน 14 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ งานแข่งเรือยาวประเพณีพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [อ่าน 44 ครั้ง]
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (โครงการอบรมอาชีพอิสระให้กับนักเรียนและชุมชน)  [อ่าน 70 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โซนอำเภอยางตลาดและอำเภอฆ้องชัย  [อ่าน 14 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ขอเซิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  [อ่าน 40 ครั้ง]
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย “ลูกทุ่งเมืองน้ำดำครั้งที่ 3 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [อ่าน 42 ครั้ง]
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 8 ปี  [อ่าน 41 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาพสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖   [อ่าน 38 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจําปี ๒๕๖๖  [อ่าน 94 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  [อ่าน 47 ครั้ง]
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (SBMLD)  [อ่าน 30 ครั้ง]
กิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน   [อ่าน 36 ครั้ง]
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาพสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖  [อ่าน 43 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด  [อ่าน 44 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  [อ่าน 48 ครั้ง]
โครงการมหกรรมวิชาการ Open House สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566  [อ่าน 57 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย  [อ่าน 58 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดกาพสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  [อ่าน 60 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  1246  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      9 | 63  
 1  2  3  4  5  6  7  8    10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 6  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,999  
สถิติปีนี้ : 23,027  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 310,173  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.