+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะตาม อาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดรายการ อบจ.กาฬสินธุ์ พบประชาชน ครั้งที่ 9       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรีนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2566       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประชุมประจำเดือน (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567 (รายโซน) โซนที่ 2 กมลาไสย       พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 อำเภอนามน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม 2566 13:06:27   อ่าน : 155 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 30 เขต และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้เป็นข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องการก่อสร้างถนนสี่เลนจากอำเภอห้วยผึ้งผ่านอำเภอนาคูสิ้นสุดที่อำเภอเขาวง ในเส้นทางหลวงแผ่นหมายเลข 2101 สอบถามโดย ด.ต.วิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ส.อบจ. เขตอำเภอนาคู ตามที่ได้ตั้งข้อสอบถามไป ก็ได้รับคำตอบเป็นเอกสารจากสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ว่าเส้นทางสายดังกล่าวได้มีการสำรวจออกแบบ ประมาณการไว้เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7.70 ล้านบาท   เสนอโดย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รายการ รายการแรกขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข งบดำเนินงานค่าบำรุงและรักษา 1 รายการ เป็นเงิน 3.77 ล้านบาท และรายการที่สอง  กองช่างงานก่อสร้างงบดำเนินงาน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3.92 ล้านบาท  ให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ มีสมาชิกสภาฯยกมืออภิปราย คนแรก นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่า มีความสงสัยในรายละเอียดของญัตติดังกล่าวในประเด็นของกองสาธารณสุข ที่เรารับการถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด จำนวนหลายแห่ง ทำไมจะต้องโอนงบเหล่านั้นไป เนื่องจากคณะกรรมการและสภาได้ตั้งงบประมาณยอดนี้ไว้ในข้อบัญญัติ ปี2566 ด้วยเหตุด้วยผล ถกกันถึงความจำเป็นก่อนที่จะตั้งงบไปได้ หรือเราไม่ต้องนำงบไปพัฒนาทางด้านสาธารณสุขแล้วหรืออย่างไร นายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบชี้แจงว่า ในประเด็นที่โอนงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตามรายละเอียดของญัตติที่เสนอสภาฯนั้น เนื่องจากว่าตอนแรกคิดว่าเราจะมีการรับถ่ายโอน รพ.สต.ในจังหวัดกาฬสินธุ์มาสังกัดเราทั้งหมด แต่ข้อเท็จจริงเราได้รับการถ่ายโอนมาแค่ 51 แห่ง ไม่ทั้งหมดทุกแห่งของจังหวัด จึงได้ขอโอนลดงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาเพื่อไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก่อน ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 5  
สถิติวันนี้ : 30  
สถิติเดือนนี้ : 237  
สถิติปีนี้ : 23,353  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 310,499  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.