+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 13 โครงการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม 2566 10:46:43   อ่าน : 45 ครั้ง
รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 13 โครงการ

 

1.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว-บ้านนาบง หมู่๓ ตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงน้อย หมู่ ๓ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านหนอง หมู่ ๑๑ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาม หมู่ ๕ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านดงพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

4.ขอส่งสำสัญญาจ้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนองยางคำ หมู่ ๗ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านดงสว่าง หมู่ ๗

ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5.ขอส่งสำสัญญาจ้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ ๓

ตำบลโพน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน)-บ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

6.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระหัง หมู่ ๒ ตำบลนาหัน อำเภอคำม่วง-บ้านห้วยยาง หมู่ ๔ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

7.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ ๔ ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน)-วัดป่าดอนตูม ตำบลหนองหิน หมู่ ๔ ตำบลหนองหิน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

8.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ ๗ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์-บ้านหนองกะตัน หมู่ ๕ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

9.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ ๑ แปลง ๑ (โนนสำราญ) หมู่ ๙ ตำบลห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

10.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านนาเรียง หมู่ ๓ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านชัยวารี หมู่ ๒ ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

11.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ ๘ (คำมะกูด) ตำบลบัวขาว-ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

12.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑๐ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด-บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

13.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโก หมู่ ๗ ตำบลนาโก-บ้านหนองกะตัน หมู่ ๕ อำเภอหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 18 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 8 โครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระยะ 6 เดือนแรก พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 10 โครงการ
  อ่านจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 7  
สถิติเดือนนี้ : 1,912  
สถิติปีนี้ : 6,297  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,443  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.