+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
มหกรรมผู้ไทนานาชาติ โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท ประจำปี 2566 อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2566 09:32:05   อ่าน : 199 ครั้ง
รายละเอียด :

 

มหกรรมผู้ไทนานาชาติ "โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท" ประจำปี  2566 อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

          4 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้อ่างเก็บน้ำ ห้วยสายนาเวียง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมมหกรรมผู้ไทนานาชาติ "โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท" ประจำปี  2566 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทดั้งเดิมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาสืบสาน และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทแต่ละจังหวัด และชาวผู้ไหนานาชาติอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือแบบพหุภาคีในการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท เป็นการเผยแพร่ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของชาวผู้ไทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้กับวิถีการดำรงชีพของคนผู้ไทอย่างยั่งยืนชาวผู้ไทหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานวิถีการดำรงอยู่ของคนผู้ไท สร้างแหล่งเรียนรู้เรือนผู้ไทจำลองเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถาวรวัตถุของคนผู้ไทในสมัยก่อนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ภายในงานจำหน่ายสินค้าโอทอป วิถีชีวิตภูไท สินค้าจากพานิชย์จังหวัด และร้านอาหารเขาวงแซบเพิ้ง    ชมการย้อนอดีตการละเล่นพื้นบ้านเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ภูไท จาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และปราชญ์ภูไท 3 ประเทศ ชมการแสดงจากสภาวัฒนธรรมเวียงจันทร์ / สะหวันเขต การแสดงของ ผู้ไทเมิงวัง - อ่างคำ ชุดการแสดง ภูไทเวียดนามและ ประกวดลำภูไทจากรุ่นสู่รุ่นชมการแสดงดนตรี ของภูไทเร็คคอรด์ โดย อ.จินนี่ ภูไทการแสดงจาก ศิลปิน สปป.ลาว มุกดาหวัน สันติพอน ในการจัดงานครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนงบประมาณจาก 500,000.- บาท มีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมจำนวนมาก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้อ่างเก็บน้ำ ห้วยสายนาเวียง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พิธีบรรพชาสามเณรถาคฤดูร้อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
งานสัมมนาวิชาการด้านธรณีวิทยา อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ ความโดดเด่นทาง Geological Significance of Kalasin Geopark
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 หลังคาเรือน
อำเภอร่องคําจัดแถลงข่าวมหกรรมเส็งกลองร่องคำกาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้าน สู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2566
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,908  
สถิติปีนี้ : 6,293  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,439  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.