แสดงรายละเอียดข่าว : ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 30 พฤษภาคม 2562
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวกิจกรรม หัวข้อข่าว : ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 30 พฤษภาคม 2562


เนื้อหาข่าว :   

 

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 30 เมษายน 2562 07:49:33
อัพเดทข่าวล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2562 08:56:38