แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   บทความ New streetscape spurs downtown turnaround


   โครงการป้องกันเลนจักรยานของมหานครนิวยอร์กทำให้การจราจรดีขึ้น


   เหตุผล 5 ข้อที่ไม่เคยมีใครควรทำรถประจำทางคร่อมเลน


   Remember China


   การมีทางเท้าที่ดีอย่างเดียวไม่เพียงพอในการกระตุ้นให้เกิดการเดิน


   10 หนทางในการออกแบบเมืองใหม่เพื่อผู้สูงอายุ


   10 Public Spaces ประเภท waterfront กับความงดงามของเมือง


   5 กลยุทธ์ในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน


   Streetscore ความหมายและผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยและด้านคุณภาพชีวิตมีอะไรบ้าง


   การออกแบบปรับปรุงชุมชนเป็นเขตปลอดรถยนต์ส่วนบุคคลในเยอรมัน


มีข้อมูลทั้งหมด  31  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      3 | 4  
 1  2    4