แสดงรายละเอียดข่าว : รายงานการประชุมสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ประชุมประจำเดือน หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เนื้อหาข่าว :   

 <<รายงานการประชุมสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔>>
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 25 มีนาคม 2564 16:34:07
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -