แสดงรายละเอียดข่าว : อบจ.กาฬสินธุ์ Big Cleaning Day ประจำปี 2557
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวกิจกรรม หัวข้อข่าว : อบจ.กาฬสินธุ์ Big Cleaning Day ประจำปี 2557


เนื้อหาข่าว :    

          เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57  ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม "วันทำความสะอาดใหญ่" Big Cleaning Day ประจำปี 2557 ขึ้น  นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า "กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมที่ดี  สร้างลักษณะนิสัยให้ทุกคน รักความสะอาด ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน ส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีภาพลักษณ์ที่ดี จนได้รับรางวัลจากจังหวัดกาฬสินธุ์ การได้ผ้ายทองรับรองผลงาน จากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ 5ส. ตลอดจนมีหน่วยงานต่าง ๆ ขอเข้ามาศึกษาดูงาน ย่อมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจน"

  

          กิจกรรม Big Cleaning Day เป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน 5ส. ได้แก่ สะสาง(ทำให้เป็นระเบียบ) สะดวก(วางของในที่ที่ควนอยู่) สะอาด(ทำความสะอาด) สุขลักษณะ(รักษาความสะอาด) และสร้างนิสัย(ฝึกให้เป็นนิสัย)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551  และมีผลงานเชิงประจักษณ์ คือ การได้รับรางวัลอันดับที่ 3 สำนักงานที่มีผลงาน 5ส. จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2551 การได้รับรองผลงานป้ายทอง จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ.2552 

  

 

           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส. สามารถดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน และมั่งคง จึงได้ตกลงร่วมกัน ระหว่างแต่ละส่วนราชการ กำหนดให้มีวันนี้ขึ้น ในวันเดียวกันกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเริ่มต้นให้ทุก อปท. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกแห่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ให้ "จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง" ให้ทุกส่วนราชการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในกิจกรรมที่ 4  Big Cleaning Day ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ขึ้น.

 

>> ภาพกิจกรรม <<
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 8 สิงหาคม 2557 11:36:14
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -