แสดงรายละเอียดข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวสมัครงาน หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร


เนื้อหาข่าว :   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหาร

 

 

 + + + รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม + + +

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 17 เมษายน 2557 12:29:59
อัพเดทข่าวล่าสุด : 17 เมษายน 2557 12:30:19