แสดงรายละเอียดข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวสมัครงาน หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร


เนื้อหาข่าว :   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร+ + + ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด + + +
+ + + เอกสารประกอบ 2 + + +
+ + + เอกสารประกอบ 3 + + +
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:57:05
อัพเดทข่าวล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:58:32