แสดงรายละเอียดข่าว : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (แบบ บส.1-
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (แบบ บส.1-


เนื้อหาข่าว :   

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 13:48:07
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -